Rob Evers

Ik ben Rob Evers en woon alweer 16 jaar in deze fraaie gemeente. Ruimtelijke zaken, hoe de omgeving in elkaar zit, hoe we ons land inrichten en benutten, hoe we er van kunnen genieten, hoe we ons verplaatsen, dat heeft mijn hele leven lang al mijn interesse. Ik heb dan ook in een diversiteit aan landschappen gewoond: Op de brabantse wal tussen het hoge zand en de lage klei, in de wereldstad Rotterdam, de heuvels van en rond Arnhem, en nu in het groene hart via Alphen naar Wilnis.     

 

Toen ik hier in De Ronde Venen kwam, vielen me zaken op waarvan ik dacht, als ik ooit de kans krijg om invloed te hebben op de ruimte en de ordening ervan, dan grijp ik die. 

Die diende zich aan toen ik raadslid kon worden. 

 

Betrokken zijn bij onze wereld en de maatschappij en die ook dienen is voor mij een belangrijke drijfveer. ik heb ruim 20 jaar gediend als reserveofficier bij de krijgsmacht, in het bijzonder tijdens meerdere uitzendingen naar crisis- en oorlogsgebieden als Bosnie en Afghanistan. De taak van onze eenheid was het ondersteunen van de commandant met adviezen op gebied van economische wederopbouw en stimuleren van bedrijven en bedrijvigheid. 

 

Na mijn ‘’afzwaaien’’ stapte ik over naar een andere ‘’dubbelfunctie’’, die van raadslid. Daarnaast ben ik zelfstandig begeleider en adviseur voor teamvorming in organisaties. 

 

Als VVD fractie staan we in De Ronde Venen voor enorme uitdagingen. Er zijn tekorten aan woningen in vele klassen, de bereikbaarheid staat onder druk, de bodem daalt, we willen ons landschap behouden en tegelijk wordt er een beroep op onze ruimte gedaan om energie op te wekken.    

 

Die uitdagingen gaan we aan. In het belang van de mensen in de dorpen en in het buitengebied. Altijd met de liberale grondbeginselen van de partij, met oog voor wat maatschappelijk nodig is.  

 

Ik ben woordvoerder op de gebieden van:

 

Bestemmingsplannen en Omgevingswet 

Wonen en bouwen 

Buitengebied en agrariërs 

Duurzaamheid (energietransitie, Afval/Grondstoffen) 

N201, Verkeer en vervoer

 

En ik ben raadsrapporteur voor het Recreatieschap. 

 

Voor raad en/of daad ben ik beschikbaar. Ik ben telefonisch vrij goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en organisaties en ook per mail probeer ik zo snel mogelijk te reageren, op iets waar u mee zit of bezig houdt.