VVD is getreuzel over de bocht in N201 bij Mijdrecht zat

Al bijna een halve eeuw (!) gaan er stemmen op om de S bocht bij Hofland te Mijdrecht te strekken.  


De laatste 2 jaar leken de plannen echt serieus te worden, om omgezet te worden in daden. 

De verwachting was dat na die 2 jaar studeren, tekenen, simuleren en overleggen met betrokkenen, zoals bedrijven en inwoners, de kogel door de kerk zou gaan. 

 

Maar nee, de coalitiepartijen van de provincie blijven maar treuzelen. En dat stoort de fractie van de VVD De Ronde Venen mateloos. De provincie wil weer een nieuw onderzoek naar de ‘maatschappelijke kosten/baten.’’ Want men is niet zeker of de kosten wel opwegen tegen de voordelen.  En zo wordt het weer op de lange baan geschoven. 


De VVD fractie is het getreuzel  zat. Het provinciale linkse college verzint weer een smoes om nieuw asfalt tegen te houden. Nieuw asfalt wat hoognodig is voor verbetering van leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer. En daarnaast ook voor de ontwikkeling van uitbreiding van het bedrijventerrein. Want; als de bocht verlegd zou worden, is daar ruimte voor. Mijdrecht en De Ronde Venen smeken er al jaren om.


In eerdere onderzoeken is duidelijk aangetoond dat de drukke route A2-Schiphol deze verbetering hard nodig heeft.  Na talloze praatsessies, tekeningen en studies zijn we nog geen centimeter asfalt verder! 

Er gaan wel miljarden naar het Openbaar Vervoer rond de stad Utrecht, maar voor deze verbetering zou geen geld zijn.  

Bob de Jager van de VVD Statenfractie in de provincie voert samen met Rob Evers van de VVD fractie in De Ronde Venen de druk op. Om te zorgen dat besluitvorming nu snel gaat. Van uitstel zou wel eens afstel kunnen komen. Dat vinden zij onaanvaardbaar.   


Op 8 april wordt het behandeld in de commissie Milieu en Mobiliteit en op 14 april volgt de besluitvorming in de Staten. De VVD heeft een motie en een amendement klaar liggen om besluitvorming te bespoedigen.

Zet cookies aan om de video te tonen.