Wat de VVD betreft geen OZB verhoging (niet woningen) van twee miljoen!

Gemeente De Ronde Venen zit in financieel zwaar weer. Door oplopende kosten op onder andere het sociaal domein (waaronder jeugdzorg), zijn er financiële tekorten ontstaan waar dekking voor gevonden moet worden. Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan het ontstane gat in de begroting grotendeels te dichten door onder andere de heffing van “OZB niet woningen” met 2 miljoen euro te verhogen. Vooral ondernemers waaronder agrariërs, eigenaren van panden en gebruikers van panden krijgen hierdoor te maken met forse verhogingen.

Wat de VVD betreft is dit onacceptabel en al helemaal in deze tijd. De VVD zal samen met Ronde Venen Belang een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen om de voorgestelde verhoging van 2.000.000 te verlagen naar 500.000.

De OZB-tarieven voor niet woningen zijn niet de hoogste van de regio, iets om trots op te zijn! En zeker in deze tijd verhogen met 2.000.000 kan gewoon niet” – Bart Richter

Wat de VVD betreft zijn er twee oplossingsrichtingen: 1 er moet extra geld komen vanuit het Rijk waar wij ook een motie over hebben gesteund en 2 er zal goed gekeken moeten worden naar het nog verder kunnen terugdringen van de kosten door efficiënter te werken. Vooral ook in de jeugdzorg.

Overige ombuigingen waaronder het terugbrengen van subsidies ziet de VVD ook als pijnlijk maar grotendeels ook als onvermijdelijk. Iedereen zal moeten bijdragen om te voorkomen dat heffingslasten verder omhoog moeten.