VVD roept op meer tijd te geven voor betere afvalscheiding!

Begin dit jaar is de gemeente gestart met een nieuw afvalbeleid. De bedoeling is dat het afval beter wordt gescheiden, en dat er dus ook minder restafval wordt aangeboden. Dus meer in de groene GFT bak en meer in de PMD zak. Het scheidingspercentage ligt nu op 60%, het doel is 75%. Achterliggende gedachte is enerzijds bewustwording en voorkomen van onnodig afval en anderzijds de beheersing van de kosten. Restafval moet namelijk verbrand worden wat steeds kostbaarder wordt. .

 

VVD De Ronde Venen is het eens met deze doelstelling. Alleen over de tijdsdruk waaronder dit  behaald zou moeten worden verschilt de fractie van mening met het college. De volgende stap die het college zou willen zetten is dat al in deze zomer  bekeken wordt of de 75% scheiding gehaald is. Als dat niet lukt dan zou er weer een stap volgen en dat is bijvoorbeeld per 2022 betalen per keer dat de inwoner de bak buiten zet. Op voorhand was er overigens al een frequentieverlaging van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken ophalen van restafval (grijze bak) voorzien. Op initiatief van de VVD is dit vorig jaar al aangepast naar 1 x per 3 weken, zoals op dit moment het geval is.

 

Wat de VVD betreft is het bekijken van de stand van zaken deze zomer niet realistisch. Inwoners moeten meer tijd krijgen, zeker nu ook de pandemie nog eens zorgt voor meer thuis zijn en thuis werken van inwoners met logischerwijs meer afval als gevolg. Goede voorlichting en de tijd geven is wat de VVD betreft stap 1 en pas als dat onvoldoende zou  werken  kan gekeken worden  naar andere maatregelen. 

 

Daarom wil de VVD dat het meetmoment niet in de zomer valt maar pas in het voorjaar van 2022. Zo krijgen de inwoners beter de kans om te laten zien dat op eigen kracht die 75% scheiding haalbaar is.

 

Op de raadsvergadering van 6 april is een motie, op initiatief van de VVD en op voorhand ondersteund door CDA en D66, hiervoor aangenomen.