VVD zet strijd voor snelle verbetering N201 voort

Vorige week heeft het provinciebestuur besloten om een jaar langer te gaan studeren op de verbetering van de N201. Dit terwijl er al tientallen jaren wordt gepraat over onder andere het strekken van de bocht bij Hofland. 

Het voorstel tot uitstel werd gesteund door onder meer het CDA, D66, CU en Groenlinks. Door dit uitstel bestaat de kans dat het oorspronkelijke plan om de bocht bij Mijdrecht te strekken en de andere knelpunten van de N201 aan te pakken helemaal niet meer doorgaat. De meerderheid in de provincie wekt de indruk nauwelijks nog geld aan de leefbaarheid en veiligheid van inwoners in De Ronde Venen te willen besteden.  

De VVD statenfractie heeft alles uit de kast gehaald om dit uitstel tegen te houden. Met twee amendementen heeft de VVD, ondersteund door 50 Plus geprobeerd om in ieder geval een snelle aanpak van de bocht te redden. Helaas was de steun van JA21, PVV en SGP niet genoeg om een meerderheid te halen. 

Bob de Jager, statenlid voor de VVD:  ‘’Het besluit van Provinciale Staten lijkt gedreven door vertragingstactiek en kostenbesparing en niet door het belang van inwoners en de economie in De Ronde Venen voorop te stellen’

Bart Richter fractievoorzitter van de VVD De Ronde Venen: “Het is volstrekt belachelijk dat er na 40 jaar praten en onderzoeken nu weer sprake is van uitstel. We zien het ook als een belediging richting de inwoners en ondernemers die hebben meegewerkt aan de voorgestelde oplossingen die nu voorlag. Triest!”.  

De VVD in provincie en in De Ronde Venen is vastbesloten om te blijven strijden voor het strekken van de bocht. Voor de leefbaarheid, veiligheid, doorstroming, en voor het mogelijk maken van uitbreiding van het bedrijventerrein.