Vragen over voortgang burgerhulpverlening en beschikbaarheid AED's

In 2018 is er op initiatief van de VVD een "motie AED's" in de gemeenteraad aangenomen met de opdracht aan het college om bewustwording te vergroten en burgerhulpverlening te stimuleren.

Dit zou onder andere moeten plaatsvinden door initiatieven voor een buurt AED (financieel) te ondersteunen en bedrijven en particulieren te stimuleren hun AED aan te melden voor het registratiesysteem. Doel is  om zorg te dragen voor een dekkend en inzichtelijk AED netwerk. Ook is er in de motie opgeroepen om aandacht te geven aan opleidingen.

Nu we ruim twee jaar verder zijn hebben we vragen gesteld om ge├»nformeerd te worden over de voortgang en de resultaten. Op basis van de beantwoording van het college zullen we bepalen of er naar onze mening voldoende gedaan is en de resultaten goed zijn. Wordt vervolgd.