Voortgang Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen op de agenda van de Statencommissie

Vorige week hebben wij als VVD fractie van De Ronde Venen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld met betrekking tot het proces om te komen tot een nieuw Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Hoewel we nog in afwachting zijn van de beantwoording heeft dit onderwerp nu ook in de Provincie de aandacht. Op 19 mei staat er een voortgangsnotitie met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen op de agenda van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water.

Op basis van die notitie heeft ook onze provinciale VVD fractie vragen gesteld! Het is goed dat er zowel op gemeentelijk niveau als op provinciaal niveau aandacht is voor dit onderwerp. We moeten zorgen dat er voortgang komt zodat we zo snel mogelijk een nieuw bestemmingsplan kunnen vaststellen!

Klik hier voor de agenda van de Statencommissie waar u onder agendapunt 3.7 ook de notitie en gestelde vragen kunt lezen. 

Wij kijken uit naar het vervolg!