Algemene beschouwingen op de kadernota 2022

De onderstaande tekst is door onze fractievoorzitter Bart Richter op 2 juni jl. uitgesproken tijdens het benoemen van de speerpunten vanuit de VVD fractie. Onze volledige algemene beschouwingen kunt u lezen door op onderstaande link te klikken. Ook treft u via links onze ingediende moties en amendementen aan. 


De behandeling van de kadernota vindt plaats over twee dagen (2 en 3 juni), aansluitend volgt de besluitnemende raad.


Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje;

En we moeten door dus,

voor de laatste keer:  “het spijt me”

Het duurt te lang.

 

Voorzitter, dit refrein uit een songtekst kwam bij ons op toen we keken naar de beschouwingen van de afgelopen jaren en de kadernota. Deels zonder dat we er invloed op hebben en sowieso zonder verwijten, maar dit is wat de VVD betreft wel van toepassing op een aantal onderwerpen die we tegenkomen in de kadernota.

 

Te beginnen met Corona:

Het duurt te lang, dat vindt iedereen maar echt invloed hebben we er niet op. Veel van onze inwoners, ondernemers en verenigingen worden getroffen en die moeten we waar nodig ondersteunen. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat dit ook gebeurt hoewel versnipperd door de organisatie. We vertrouwen erop dat de integrale blik niet verloren gaat.

 

Gekoppeld hieraan is wat de VVD betreft het genoemde verbeteren van het ondernemersklimaat. Wat absoluut niet passend is in deze tijd van ongekende crisis zijn de volgende verhogingen OZB niet woningen per 2022. Bij de begrotingsbehandeling 2021 bleek helaas dat de meerderheid van deze raad voor het in deze tijd extra belasten van ondernemers is. In de afgelopen commissie hebben we gevraagd of er inmiddels andere inzichten zijn nu de crisis voortduurt, maar helaas geen enkele reactie. Beschamend wat de VVD betreft.

 

Woningbouw senioren en jongeren:

Het duurt te lang, ja we zien ontwikkelingen, ja er zijn gelukkig een aantal projecten zoals we zagen in de krant maar echte concrete lange termijnplannen zien we niet. Toch moet hier de focus op! Niet door steeds meer geld voor onderzoek en steeds meer mensen, maar door met de juiste mensen efficiënt en slagvaardig te werken. Er was ooit een legendarische inwoner in Vinkeveen die zei: “ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken”. Daar sluiten we graag bij aan, wat de VVD betreft dan ook geen aanvullende formatie maar slimmer inzetten. We dienen hierover een amendement in met de RVB.

 

Sociaal domein:

Het duurt te lang, we krijgen meer zicht maar we blijven praten over organisatiestructuur en taken. Het lijkt zo eenvoudig, zorg voor de juiste hulp op het juiste moment door de juiste hulpverlener. Misschien is het geven van vertrouwen en het even laten doorontwikkelen om een goed beeld te krijgen wel het beste. Nu eerst een actualisatie van het “plan toegang”, waar wij mede met anderen een amendement voor indienen zodat het terug kan komen bij de begroting.

 

Recreatie

Het bestemmingsplan Vinkeveense plassen.

 We hopen en verwachten nu echte voortgang. Ditzelfde voor een breder recreatieperspectief. Goed dat het aandacht krijgt. We zien bij gebiedspromotie en mogelijk bij beheer graag een stevige blik op het noorden. Vandaar een motie met de RVB en D66 om op te roepen na te gaan of een samenwerking met Noordelijke gemeenten en Groengebied Amstelland een mogelijkheid is.

 

Is het dan allemaal somber zoals de VVD het ziet, zeker niet en dat zou u kunnen verwachten als de partij met optimistische maar wel reële blik! We zien ook veel goed gaan, we zien positief kritische blikken naar de interne organisatie met als doel het beter te doen voor onze inwoners en ondernemers, opdrachten waar we voor staan worden opgepakt.

 

Dat brengt me bij Veiligheid:

Zonder veiligheid, geen prettige leefomgeving of werkomgeving. Hierbij moet je denken aan digitale veiligheid, overlast, handhaving, politie, brandweer enz. Wij zijn blij dat het college zich hier allemaal weer volop voor zal inzetten. De beoogde extra inzet voor handhaving begrijpen we waarbij ook aandacht voor preventie en zelfbewustzijn van inwoners van belang is. We worden graag op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

Financiën

Ik ga het kort houden op dit punt. Met elkaar constateerden we dat de noodzaak er is om de broekriem aan te halen. Het college doet voorstellen (ombuigingen) en dat is ook de opdracht die we gegeven hebben. En ja, die doen pijn en roepen vragen op, maar het is noodzakelijk voor het op orde krijgen van de financiën.

 

Duurzaamheid

Het laatste onderwerp wat ik uit wil lichten is duurzaamheid. Dat duurt niet te lang, dat gaat misschien wel te snel. Wat de VVD betreft is het tijd voor een evaluatie en herijking van het spoorboekje en het transitieplan elektriciteit en eerdere ambities moeten tegen het licht gehouden worden. Samen met de CU SGP dienen we een motie in. 

 

Tot slot willen wij het college, ambtenaren, het JAC en alle partijen en mensen bedanken die zich inzetten voor onze mooie gemeente. Wij hebben er vertrouwen in dat we ook met de uitwerking van deze kadernota weer zullen komen tot een programmabegroting, waarmee we de juiste dingen kunnen blijven doen voor inwoners en ondernemers.