Uitsluiting windturbines De Ronde Venen

Op 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen besluiten genomen over de zogenaamde zoekgebieden voor zon en wind. Dit zijn gebieden binnen de gemeente waar gekeken kan worden of opwek van elektriciteit door zonnepanelen of windturbines kan plaatsvinden. Tijdens de vergadering is een voorstel om windturbines uit te sluiten aangenomen. Het voorstel hadden wij samen met Ronde Venen Belang en met steun van de Seniorenpartij en het CDA ingediend.

Zet cookies aan om de video te tonen.