Concept verkiezingsprogramma VVD De Ronde Venen 2022-2026

VVD De Ronde Venen heeft het concept verkiezingsprogramma 2022-2026 aan hun leden aangeboden. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 25 oktober zal het programma worden besproken.

De leden hebben nu de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Tijdens de ALV zal het programma worden besproken evenals de eventuele wijzigingsvoorstellen. Hierna zal het programma definitief worden vastgesteld.

De presentatie van het vastgestelde (definitieve) verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen zal  waarschijnlijk op woensdag 30 november in de middag plaatsvinden, hierover later meer informatie.