VVD over corona maatregelen “geef vertrouwen en zorg voor vrijheid en eigen regelruimte”

Corona en de beperkingen, het blijft dagdagelijks onderwerp van gesprek en dat is gezien de omstandigheden maar goed ook. Wat VVD De Ronde Venen betreft moet er in dit land en dus ook in De Ronde Venen met elkaar gekeken blijven worden naar de mogelijkheden die er zijn om iedereen zoveel mogelijk vrijheid, vertrouwen en eigen de regelruimte te geven. Dit is niet vol te houden, niet voor ondernemers, niet voor verenigingen, niet voor inwoners. Tegelijkertijd moet er geborgd worden dat de zorg kan blijven functioneren. “Een helse en geen eenvoudige klus” aldus fractievoorzitter Bart Richter


VVD De Ronde Venen ziet net als veel anderen met lede ogen aan dat de horeca nog steeds zo goed als dicht zit, de cultuursector de deuren gesloten moet houden, winkels beperkingen kennen en en dagje naar Artis ook nog niet kan. Tegelijkertijd is de feitelijke werkelijkheid dat de besmettingen oplopen en de zorg nog steeds onder druk staat. Bart geeft aan: “”De specialisten” duikelen over elkaar heen en bijna iedereen voelt zich viroloog, je kan geen krant openslaan of televisie aanzetten of je krijgt weer een (afwijkende) mening”. Dit laat de complexiteit zien.


Volgens de ons moet er een soort scenario kaart voor de langere termijn worden gemaakt waarbinnen de ruimte die er voor regio’s en gemeenten is wordt aangegeven. Je kunt niet blijven beperken en steeds weer sectoren sluiten. Er moet ruimte komen voor lokaal maatwerk per gemeente. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden met ondernemers en verenigingen die aantoonbaar op een verantwoorde wijze kunnen ondernemen. En die zijn er volgens ons genoeg binnen De Ronde Venen.  

Afgelopen week is het idee geopperd om een brief namens een gemeenteraad naar de premier of minister van volksgezondheid te sturen. Op zich een goed initiatief maar de vraag is wat je erin zet. Je kan dit maar 1 keer goed doen en in eerste instantie zou de oproep specifiek de opening van winkels zijn. Die is inmiddels enigszins achterhaald maar ook te beperkt wat ons betreft. Het moet breder en met oplossingen zoals de bovengenoemde scenario kaart en de oproep om juist meer ruimte te geven aan gemeenten om zaken te regelen. Het doel moet duidelijk zijn en mogelijke oplossingen moeten worden meegegeven. Meedenken dus en naast elkaar blijven staan als overheden, partijen, ondernemers en verenigingen. 

Als VVD De Ronde Venen hebben wij zoals aangegeven in de commissie op zaterdag 15 januari afstemmingsoverleg gehad met de kamerfractie van de VVD. In dit overleg hebben wij onder andere nadrukkelijk opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op meer vrije regelruimte voor gemeenten. Dan zou de gemeente samen met ondernemers en verenigingen zorgen voor snelle en verantwoorde openstelling van onder andere de horeca!

De VVD is blij met de oproep van de voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht, burgemeester Dijksma. Zij heeft namens alle burgemeester in de regio Utrecht een oproep gedaan om meer ruimte en steun te geven aan ondernemers.