Minister van Onderwijs bezoekt Veenlandencollege

Op verzoek van ons bezoekt de Minister voor Primair en Voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma (VVD), donderdag 10 maart a.s. het Veenlandencollege in Mijdrecht.  Henk Ligthart, rector van het VLC, is blij met de belangstelling van de Minister. “Binnen onze school is innovatie en onderwijsvernieuwing erg belangrijk en we zijn verheugd omdat aan de Minister te kunnen laten zien.”   

Dennis Wiersma krijgt een rondleiding in de MakerSpace, een programma dat in samenspraak met lokale ondernemers is opgezet, waarin studenten techniekonderzoek doen naar onder meer digitale fabricage. In teamverband dragen zij bij aan maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en volksgezondheid. Een onderdeel van de MakerSpace is een robotica club waarin vijf leerlingen het initiatief namen om een robot te bouwen en dat groeide uit tot deelname aan een wereldwijde competitie “robot bouwen”. Ook wordt er een presentatie gehouden door de International Businessclass, waarin studenten 4 dagen les krijgen en zich één dag per week volledig concentreren op ondernemen en het bedrijfsleven. Tot slot wordt de Minister geïnformeerd over het gepersonaliseerde onderwijs dat leerlingen op de locatie Vinkeveen kunnen volgen en waarbij leerlingen iedere week specifieke leerdoelen kiest en een persoonlijke coach hen helpt bij die keuze.