VVD De Ronde Venen roept landelijke VVD op om te komen tot een zorgvuldig stikstofbeleid

De fractie van VVD De Ronde Venen heeft de door de VVD Drenthe opgestelde motie voor de landelijke ledenvergadering van de VVD medeondertekend.  Deze motie roept op om te komen te een zorgvuldig stikstofbeleid en is op dit moment al door meer dan 742 leden ondertekend.

Bart Richter, fractievoorzitter geeft aan: “landelijk lijkt de stikstofproblematiek zich voornamelijk te richten op het terugdringen van het aantal agrariërs. Onterecht naar onze mening. In ons verkiezingsprogramma hebben we wel aandacht gevraagd voor agrariërs, niet door terug te dringen maar door ruimte te geven om te innoveren en het gesprek aan te gaan”.

Met het ondertekenen van de motie geeft VVD De Ronde Venen aan dat er breder en beter gekeken moet worden naar het stikstofbeleid.  

In het verkiezingsprogramma 2022 van VVD De Ronde Venen staat de volgende letterlijke tekst opgenomen:

Ook de agrarische ondernemers zijn van groot belang zijn voor onze gemeente. Zij dragen niet alleen bij aan de voedselvoorziening maar onderhouden en borgen ons gemeentelijk karakter en mooie unieke landschap. Wat de VVD betreft blijven we gewoon genieten van koeien en schapen in de wei. Bij toekomstige ontwikkelingen van natuur zal het effect op mogelijkheden van agrariërs expliciet moeten worden meegewogen.

VVD De Ronde Venen wil meer oog voor agrariërs, zij moeten ruimte krijgen om te innoveren. Deze innovaties verminderen ook de “negatieve effecten” van de sector op gebied van uitstoot. Hierover het gesprek voeren met deze ondernemers is van belang.

 

De tekst op de VVD site van Drenthe geeft het volgende aan:

 

Tijdens het VVD-congres op 11 juni, wordt namens ruim 527 leden een motie Zorgvuldig stikstofbeleid ingediend. In de motie wordt de tweede kamerfractie opgeroepen om tot ander stikstofbeleid te komen.

 

In Drenthe, maar ook in vele andere delen van Nederland, zijn veel zorgen over de stikstofplannen. De motie roept op tot een zorgvuldig stikstofbeleid, waarbij uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen. Daarnaast wordt gevraagd om een actieve inzet op innovatie en technologie en om perspectief voor de boeren.

 

Kortom, een realistisch, zorgvuldig en liberaal stikstofbeleid. Dat de motie door leden uit heel Nederland ingediend wordt, blijkt uit het bijgevoegde kaartje.


Fractievoorzitter en initiatiefnemer Willemien Meeuwissen: ‘Dit stikstofbeleid gaat heel grote gevolgen hebben voor ons land en ook voor Drenthe. Er móet perspectief komen voor de landbouw en daarmee ook voor ons platteland. Samen met VVD-ers uit het hele land zetten we daar op in’.