Stikstofaanpak in de gemeenteraad 30 juni 2022

In navolging op de eerdere acties en inbreng tijdens het VVD congres en in de commissie vergadering van De Ronde Venen is er ook in de gemeenteraad van 30 juni uitgebreid stil gestaan bij de beoogde stikstofaanpak. 

Allereerst kwamen mevrouw Femke Hak en de heer Maarten Coers als insprekers langs. In heldere verwoording werd de ernstige zorg geschetst namens alle agrariërs, waaronder uit het Gein gebied die met naam genoemd werden. Zij hadden symbolisch een trekker, treurwilg met boerenzakdoek meegenomen. Niet alleen werd er duidelijk aangegeven dat de boeren in de gemeente al jaren heel veel doen aan duurzame bedrijfsvoering waaronder de reductie van stikstof en dat daar gigantisch in geïnvesteerd is, maar vooral ook de oproep om samen met de boeren en met gezond verstand te blijven nadenken en te kijken naar de geschetste problematiek. En dan de noodzakelijke en mogelijk aanpak te bepalen.  

De VVD fractie van De Ronde Venen is het hier volledig mee eens en heeft hier eerder ook bij het VVD congres en in de commissievergadering toe opgeroepen. Tijdens de raadsvergadering heeft de VVD fractie een motie die op initiatief van het CDA is opgesteld dan ook op voorhand mee ingediend net zoals CU/SGP. Ook RVB is als mede indiener aangesloten en de fracties Borgstede en de Korte.

Wethouder van Uden gaf namens het college, in lijn met reactie op de VVD oproep tijdens de commissie, aan de belangen van boeren al volop te behartigen. Het college geeft aan te staan voor de boeren en hart te hebben voor de boeren. Er zijn al vele contacten met allerlei partijen en tijdens het congres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft het college eveneens een motie ondersteund die opriep om de huidige stikstofkaart van tafel te halen.

De motie die u als bijlage aantreft is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het college zal het aannemen van de motie met de opgenomen punten ook schriftelijk aan Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht kenbaar maken.

Vanzelfsprekend zal de VVD fractie alle ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en daar waar het mogelijk is actief bijdragen om te komen tot een realistische invulling. Fractievoorzitter Bart Richter geeft aan: "veel hoor je dat het rijk en de provincie aan zet zijn en dat is ook zo maar het zijn onze boeren, onze inwoners en onze gemeente, en voor hen hebben wij een belangrijke rol".  

Zet cookies aan om de video te tonen.