Timo's 7e raadsjournaal. Hij houdt je op de hoogte van de laatste onderwerpen!

Kijk hieronder Timo's 7e raadsjournaal. Hij houdt je op de hoogte van de laatste onderwerpen!
In dit raadsjournaal bespreekt hij: 
  • De financiën & voortgangsrapportage
  • De motie stikstof
We hebben het gehad over de financiën en de voortgangsrapporage. Na de zomer zal de begroting volgen.
Verder hebben we de motie stikstof mede ingediend. Hierin doen we vooral de oproep om als gemeente een verbindende rol te nemen tussen de agrariërs en de provincie.
Zet cookies aan om de video te tonen.