We zien de strekking van de N201 bocht bij Mijdrecht nu eindelijk gebeuren

Na jaren video's maken, persberichten schrijven, gesprekken voeren en politiek bedrijven is het eindelijk zo ver. Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft hun voorkeur uitgesproken voor de strekking van de bocht bij Mijdrecht op de N201. We zijn erg blij met dit nieuws en vonden de strekking van de bocht altijd al noodzakelijk.

De N201 is de drukste provinciale weg van Nederland. Dit vraagt om een goede en veilige inrichting van de weg. Ook in De Ronde Venen. De provincie is al jaren bezig met het bedenken van een oplossing voor de bocht bij Mijdrecht. Nu lijkt deze oplossing na meer dan 40 jaar eindelijk te komen.

De strekking van de bocht is de beste oplossing voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. We zijn blij dat de provincie dit nu ook inziet. Na jaren actief contact ziet het er nu naar uit dat het echt gaat gebeuren” aldus VVD woordvoerder mobiliteit Timo Brockhoff.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD De Ronde Venen vult aan: “In de vorige raadsperiode heeft voormalig VVD raadslid Rob Evers zich volop ingezet voor het strekken van deze bocht, dit in samenwerking met Bob de Jager van de VVD in Provinciale Staten. De VVD is hier deze raadsperiode mee doorgegaan en blijft zich inzetten voor een veilige en goed bereikbare gemeente. Het is fantastisch voor inwoners en ondernemers dat er nu een doorbraak lijkt te zijn”.

In het coalitieakkoord ‘in het Hart’ tussen Ronde Venen Belang, VVD en D66 is de strekking van de bocht ook als prioriteit opgenomen. Dit is volgens het akkoord niet alleen goed voor de doorstroming maar ook voor de mogelijkheden tot uitbreiding van het bedrijventerrein en woningbouw. De VVD fractie van De Ronde Venen geeft aan dat het goed is om te zien dat de collegiale samenwerking in het college en de inzet van wethouder Vijselaar als portefeuillehouder mobiliteit alweer vruchten afwerpt 

Nu Gedeputeerde Staten hun voorkeur heeft uitgesproken voor het strekken van de bocht wordt het plan voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij beslissen op 14 december over het voorstel. Daarnaast zal er een raadsvoorstel door het college worden voorgelegd aan de gemeenteraad van De Ronde Venen die op 20 december in de raad zal worden behandeld. In dat voorstel zal de raad worden gevraagd om in te stemmen met de door het college overeengekomen uitgangspunten. Dit betreft onder andere het beschikbaar stellen van reeds in het bezit zijnde gronden, een financiële bijdrage en de overname van de “oude bocht” na realisatie.