5 puntenplan 2018-2022

VVD De Ronde Venen        5 puntenplan 2018 - 2022

Ons verkiezingsprogramma heeft het motto: “In…Verbinding, Beweging, Zorg, Groen en Veilig”.

Het VVD programma vatten we samen in 5 concrete punten:

 

1.  VVD in Verbinding

a.     We gaan continue het gesprek aan met inwoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers over hun visie en initiatieven.

b.     Wij zorgen voor transparante openbaar bestuurlijke besluitvorming en open communicatie vanuit het gemeentehuis.

 

2.  VVD in Beweging

a.     We volgen de ontwikkelingen aan de Amsterdam-Zuidas pro-actief vanwege de vele kansen rond werkgelegenheid en recreatiebehoefte. De Ronde Venen is de waterrijke en groene tuin van Amsterdam. En hier zijn we zuinig en zorgzaam op.

b.     We moeten mee bewegen met de economische ontwikkelingen en zorg dragen voor een goede bereikbaarheid en doorstroming op de wegen met beter openbaar vervoer. Knelpunten zoals de bocht bij Hofland in de N201 moet aangepakt worden.

 

3.  VVD in Zorg en Economie 

a.     We zorgen voor meer seniorenwoningen en starterswoningen

b.     We zorgen voor goede en snelle regie en uitvoering voor zorg van ouderen, gezinnen en jongeren die zorg echt nodig hebben.

c.     Wij ondersteunen initiatieven van ondernemers en gaan actief aan de slag met ´Blue Port´ aan de Amstel.

d.     We geven ruimte aan ondernemers om de centra van Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude nog aantrekkelijker maken voor horeca en winkeliers. We heroverwegen het gebruik van het gemeentehuis.

e.     Wij zorgen er voor dat de woonlasten voor inwoners stabiel blijven.

f.      We zorgen voor een gezonde financiële huishouding van de gemeente.

 

4.  VVD in Groen en Milieu

a.     Wij willen het kenmerkende legakker-karakter duurzaam behouden, de Vinkeveense Plassen zijn immers één van onze meest waardevolle recreatieve en natuurgebieden. Om dit te realiseren zullen wij structurele samenwerking aangaan met eigenaren, natuurbeheer en recreatie-ondernemers.

b.     Wij maken werk van duurzaamheid, bijvoorbeeld door zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en nadrukkelijk stimuleren van duurzame initiatieven.

c.     Wij laten het groen in de dorpen en breiden het groen waar mogelijk uit, en gaan het groene karakter van De Ronde Venen veel beter onderhouden.

d.     Wij willen recreatieve fiets- en wandelroutes uitbreiden.

 

5.  VVD in Veiligheid

a.     Wij gaan vanuit het oogpunt veiligheid kritisch kijken naar bestaande en nieuwe wijkinrichtingen, bijvoorbeeld op gebied van verlichting en ontsluitingen. 

b.     Wij nemen extra maatregelen om woninginbraak en auto-inbraak aan te pakken evenals te hard rijden binnen en buiten de bebouwde kom en verkeerd parkeren.

c.     Hondenbelasting schaffen we af. Van hondeneigenaren verwachten we dat ze zichzelf aan de regels houden. Agressieve honden moeten aangepakt worden.

d.     Wij willen de bereikbaarheid van de wijkagent en andere hulpdiensten verbeteren.

e.     Wij zien toe op blijvende goede brandweerzorg en overige crisisbeheersing vanuit de Veiligheidsregio. Voorlichting over (brand) veiligheid op scholen en voor inwoners is belangrijk.