Aanvullende standpunten op verkiezingsprogramma onderwerpen kieskompas 2022

Voor de oriëntatie op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zal de mogelijkheid worden geboden om aan de hand van een aantal stellingen te kijken waar partijen voor staan. Dit kan tevens gebruikt worden om uw eigen positie te bepalen. Omdat ons verkiezingsprogramma al vastgesteld was bij het bepalen van de stellingen is dit aanvullende bericht geplaatst. Onderstaand treft u de standpunten aan die wel opgenomen zijn in de stellingen maar niet in ons verkiezingsprogramma. Hiermee krijgt u een volledig beeld.


Bebouwing legakkers Vinkeveense Plassen

De VVD wil het mogelijk maken om te bouwen op de legakkers van de Vinkeveense Plassen. Het bestemmingsplan moet daarom snel worden vastgesteld. De huidige bebouwing moet volgens ons voor een groot deel worden toegestaan, zolang deze niet de balans tussen groen en recreatie volledig verstoren.

Toekomstvisie Vinkeveen

De VVD vindt ontwikkelingen op het gebied van recreatie, woningbouw en ondernemen belangrijk. Daarom zijn we een voorstander van een toekomstvisie voor Vinkeveen. We willen 300 nieuwe woningen bouwen, een betere ontsluiting van de Vinkeveense Plassen en de leefbaarheid van Vinkeveen verbeteren.

Percentage sociale huurwoningen

De VVD vindt het belangrijk dat er sociale huurwoningen beschikbaar zijn binnen onze gemeente. We vinden wel dat het huidige beleid voor 30% sociale huurwoningen voldoet.

Betaalbare koopwoningen

Betaalbare koopwoningen zijn van groot belang voor onze inwoners. We willen daarom ook meer betaalbare koopwoningen bouwen. Dit betekent wel dat keuzes moeten worden gemaakt wat voor type woning waar wordt gebouwd.

Woningen op industrieterrein

We willen meer woningen bouwen in onze gemeente. Het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden op bedrijfsterreinen willen we alleen niet. Dit is niet gewenst voor zowel onze inwoners als ondernemers.

Statushouders

De Ronde Venen moet voldoen aan de landelijke norm met betrekking tot het opvangen van statushouders en niet meer dan dat.

Bouwen, maar geen hogere OZB

De VVD wil dat geïnvesteerd wordt in meer woningen. Bouwprojecten moeten kostendekkend zijn, want hier een OZB-verhoging (lastenverhoging voor huiseigenaren) voor doorvoeren is geen optie.

Grond kopen met grote financiële risico's

Projecten met grote financiële risico’s voor de gemeente zijn nooit een optie.

Dorpshuizen

Zolang dorpshuizen voorzien in de behoefte van onze inwoners, tegen realistische kosten, kunnen ze open blijven. Hierbij is de eigenverantwoordelijkheid van dorpshuizen, waaronder op gebied van bedrijfsvoering, mede van belang. Een verhoging van de belastingen mag geen makkelijke oplossing zijn om dorpshuizen open te houden.

Risico’s alcohol en drugs

Het geven van voorlichting over alcohol en drugs is belangrijk en daar zet de gemeente zich ook voor in. Het uitgeven van extra geld is niet nodig.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp is belangrijk voor de inwoners die dat nodig hebben. De gemeente voldoet aan de landelijke norm en het volgen van de landelijke norm is hierbij passend.

Coffeeshop

De coffeeshop in Mijdrecht voldoet aan de behoefte en hiermee is straathandel en drugscriminaliteit verminderd.

Referendum

De VVD is tegen een referendum. Draagvlak en participatie is ontzettend belangrijk, maar de onderwerpen in de gemeente zijn niet zo simpel als een ja of nee.

Overdracht van projecten zonder controlemogelijkheid

Draagvlak, participatie en de inbreng van inwoners vindt de VVD belangrijk, maar het overdragen van projecten aan burgers is geen optie. Hierdoor verliest de gemeente de controle.

Schiphol

Schiphol is belangrijk voor de werkgelegenheid en leveranciers binnen onze gemeente. In plaats van verzetten tegen de uitbreiding van Schiphol wil de VVD dat wordt meegedacht over het beperken van overlast. 

Afval

Als VVD willen wij toewerken naar zo min mogelijk restafval. We gaan onderzoeken hoe we voor de toekomst zo goedkoop mogelijk met afval om kunnen gaan. Wij willen alleen geen afvaltoerisme en daarom moet goed gekeken worden naar de juiste balans hierin.