Nieuws

 • Dag van de ondernemer

  17 november − De VVD fractie was gisteren aanwezig bij de georganiseerde dag van de ondernemer die plaatsvond in Vinkeveen. Lees verder

 • We zien de strekking van de N201 bocht bij Mijdrecht nu eindelijk gebeuren

  10 november − Na jaren video's maken, persberichten schrijven, gesprekken voeren en politiek bedrijven is het eindelijk zo ver. Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft hun voorkeur uitgesproken voor de strekking van de bocht bij Mijdrecht op de N201. VVD De Ronde Venen is erg blij met dit nieuws. Zij vonden de strekking van de bocht altijd al noodzakelijk. Lees verder

 • Timo's 9e raadsjournaal. Hij houdt je op de hoogte van de laatste onderwerpen!

  06 november − In dit raadsjournaal bespreekt hij de OZB niet-woningen, maatwerkondersteuning en de begroting. Lees verder

 • Elke dag een beetje beter, onze kijk op de programmabegroting 2023

  04 november − Voorzitter, “wat een verademing” dat is hoe wij als VVD in z’n algemeenheid aankijken tegen de voorliggende programmabegroting. Een mooie sluitende begroting met duidelijke herkenbaarheid vanuit het coalitieakkoord en daarmee ook vanuit onze prioriteiten zoals die opgenomen zijn in ons verkiezingsprogramma. Hiernaast een begroting met ruimte voor de opvang van tegenvallers en voor ontwikkelingen die nog op ons afkomen. Dat is naar de mening van de VVD zeer verstandig. Lees verder

 • Aanpak ondermijning in De Ronde Venen

  04 november − Zonder veiligheid, geen prettige woon- en werkomgeving. Het is goed om te zien dat Maarten Divendal, in samenwerking met verschillende diensten hard inzet op ondermijning! Lees verder

 • Eerste begroting nieuwe raadsperiode aangenomen!

  03 november − Vanavond (donderdag 3 november) is de eerste begroting van deze raadsperiode aangenomen! Graag feliciteren we het college en in het bijzonder wethouder financiën Anja Vijselaar met deze prestatie! Een mooie sluitende begroting met 'in het hart' onze inwoners en ondernemers. Lees verder

 • VVD De Ronde Venen in de wijk

  22 oktober − Vandaag is VVD De Ronde Venen de wijk “De Maricken” in Wilnis in gegaan. Er zijn veel leuke gesprekken gevoerd over het mooie in de wijk en over de aandachtspunten zoals op gebied van verkeer (auto, fiets, openbaar vervoer en deelauto) en parkeren. Lees verder

 • Timo's 8e raadsjournaal. Hij houdt je op de hoogte van de laatste onderwerpen!

  21 oktober − In dit raadsjournaal bespreekt hij de volgende stap richting ruim 1.500 woningen, ruimere openingstijden en het nieuwe afvalplan. Lees verder

 • Timo's 7e raadsjournaal. Hij houdt je op de hoogte van de laatste onderwerpen!

  28 juli − In dit raadsjournaal bespreekt hij de financiën & voortgangsrapportage en de motie stikstof. Lees verder

 • Stikstofaanpak in de gemeenteraad 30 juni 2022

  01 juli − VVD De Ronde Venen heeft grote zorgen over de beoogde aanpak van de stikstofproblematiek. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022 heeft mevrouw Hak, mede ondersteund door de heer Coers, namens de agrariërs en LTO ingesproken. Inspraak met een hele duidelijke oproep; kom voor ons op en zorg voor een realistische aanpak. VVD De Ronde Venen ondersteunt deze oproep van harte! Lees verder

 • College van burgemeester en wethouders "Aanpak N201 is te mager"

  30 juni − De VVD fractie is blij met de reactie van het college op de voorliggende plannen van de N201. Al jaren staat VVD De Ronde Venen voor echte oplossingen en tot een jaar geleden leek het erop dat er eindelijk een goed oplossing zou komen, namelijk de strekking van de bocht bij Mijdrecht, een fietstunnel bij de kruising met de N212 en de aanpak van de op- en afritten bij Vinkeveen. Helaas besloot het bestuur van de provincie de plannen weer opzij te leggen om er nog eens over te denken. Dat hebben ze gedaan met als resultaat een aantal (vooral goedkopere) oplossingen die niet dat resultaat zullen bereiken waar VVD De Ronde Venen voor staat. Lees verder

 • VVD De Ronde Venen roept op tot zorgvuldig stikstofbeleid

  20 juni − VVD De Ronde Venen heeft het college van burgemeester en wethouders tijdens de commissievergadering opgeroepen om de belangen van de agrariërs in De Ronde Venen ook in de overleggen op regionaal en provinciaal niveau te bewaken. Een belangrijke rol voor de uitvoering van de plannen lijkt straks bij de provincie te liggen maar dat kan wat de fractie betreft alleen in samenspraak en met echte betrokkenheid van agrariërs en de gemeente. Lees verder

 • De VVD wil dat de strekking van de N201 bocht in Mijdrecht wordt doorgezet

  16 juni − Een nieuw voorstel voor de aanpak van de N201 is door de provincie Utrecht uitgewerkt. Als het aan hen ligt wordt de bocht niet gestrekt, maar wordt de bocht enkel verbreed en aangepast. De bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid voor automobilisten lijkt volgens de VVD geen prioriteit voor het huidige bestuur in de provincie Utrecht. VVD De Ronde Venen ziet dat graag anders. Lees verder

 • VVD De Ronde Venen roept landelijke VVD op om te komen tot een zorgvuldig stikstofbeleid

  10 juni − VVD fractie De Ronde Venen steunt de motie van VVD Drenthe om te komen tot een zorgvuldig stikstofbeleid Lees verder

 • Coalitieakkoord aangenomen en wethouders geïnstalleerd

  02 juni − Vanavond is ons coalitieakkoord met Ronde Venen Belang en D66 De Ronde Venen aangenomen. Daarnaast zijn Maarten, Anja, Cees en Huib geïnstalleerd als wethouder. Lees verder

 • RVB, VVD en D66 presenteren het coalitieakkoord 2022-2026: “In het hart”

  25 mei − Coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben hun afgesloten coalitieakkoord op woensdag 25 mei gepresenteerd. Het akkoord geldt voor de periode 2022-2026 en heeft de titel “In het hart” gekregen. Na de presentatie van het akkoord zijn ook de kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Lees verder

 • Formatie afgerond. RVB, D66 en wij zijn eruit!

  14 mei − De coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 zijn eruit. Er is op hoofdlijnen een coalitieakkoord gesloten. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de nieuwe collegeperiode. Lees verder

 • Alberta Schuurs neemt afscheid

  11 mei − Onze Alberta Schuurs neemt na zes jaar afscheid als wethouder bij Gemeente De Ronde Venen. Lees verder

 • Formatie in volgende fase. Alle politieke partijen praten mee!

  26 april − De afgelopen weken hebben we met Ronde Venen Belang en D66 meerdere inhoudelijke gesprekken gevoerd om toe te werken naar een nieuw coalitieakkoord. Afgelopen weekend spraken we met de overige partijen. Het CDA, de PvdA/Groenlinks, de Seniorenpartij, CU/SGP en het Inwonerscollectief kwam om de beurt langs voor een gesprek. Lees verder

 • RVB, D66 en wij zijn begonnen met de formatie

  12 april − Tijdens de raadsvergadering van 30 maart hebben Ronde Venen Belang, de VVD en D66 het vertrouwen uitgesproken om met elkaar de formatie te starten. Pieter Heiliegers, de burgemeester van Uithoorn, is door de partijen bereid gevonden om de formatie te leiden. Na een eerste verkenning waarbij er procesafspraken zijn gemaakt zijn de afgelopen week de inhoudelijke gesprekken gestart. Dit was de officiële aftrap van de inhoudelijke formatie. Lees verder